گروه حقوقی- یک برگه نازک و سبک که آن را چک می‌گوییم، صاحب بیش از 10 قانون است؛چه چیزی باعث شده که چک، چنین کانون توجه باشد و هرچند سال قانون جدیدی در مورد آن وضع شود؟ منشا این موضوع را باید در رقابتی دانست که بین چک و پول درگرفته است. 

این سند، می‌خواهد هرچه بیشتر خود را به اسکناس نزدیک کند؛ اما وجود تمایزهای متعدد با پول باعث ایجاد دردسرهای زیاد برای این سند تجاری شده است. در مسیر شبیه شدن به پول، چک امتیازات متعددی کسب کرده است به صورتی که مردم بعد از پول، آن را بر هر سند تجاری دیگر ترجیح می‌دهند. سفته و برات که همتایان چک هستند، هیچ‌وقت به گرد چک هم نرسیده‌اند که برعکس، در بسیاری موارد مردم استفاده از چک را اگر چه به اشتباه، بر آن ترجیح می‌دهند. این وضع موجب شده است که سوءاستفاده‌هایی نیز از چک بشود مثل صدور چک بی‌محل. در مورد اسکناس امکان این سوءاستفاده‌ها نیست. بر این اساس هر چند سال یک بار برای اینکه چک به مسیر خود بازگردد و سوءاستفاده‌ها از آن کمتر شود، قوانین جدیدی تصویب شد و نتیجه، حجم زیادی از قوانین بود که پشت سر هم به تصویب می‌رسید. اما با وجود تصویب بیش از 10 قانون در مورد چک، هنوز که هنوز است، مشکلات مربوط به چک برطرف نشده است.

 

سال 1311- مقررات چک در قانون تجارت


در سال 1311 «قانون تجارت» تصویب شد و مقررات مربوط به چک در آن گنجانده شد. به موجب این قانون که هنوز معتبر و لازم‌الاجراست، چک نوشته‏ای‌ است که به موجب آن، صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد، مسترد یا به دیگری واگذار می‏کند. مطابق این قانون، لازم نبود حتما چک بر عهده بانک‌ها صادر شود، بلکه بر عهده اشخاص نیز می‌تواند صادر شود. چنین چکی مشمول قانون تجارت و معتبر است؛ اما مشمول امتیازات پیش‌بینی شده در قانون صدور چک نخواهد بود؛ امتیازاتی از قبیل مراجعه به اداره ثبت برای اجرای آن و... بنابراین چک در قانون سال 1311 لازم نیست حتما عهده بانک صادر شود و محال علیه آن بانک باشد بلکه هر کدام از ما می‌توانیم یک برگه کاغذ سفید برداریم و با در نظر گرفتن شرایط اساسی چک که در این قانون بیان شده است چک بنویسیم. این سند هنوز که هنوز است اعتبار دارد؛ اما حمایت‌های خاصی که در قانون صدور چک پیش‌بینی شده است در مورد این چک وجود نخواهد داشت.

 

سال 1312 - حبس و جزای نقدی برای چک بلامحل


 چک بی‌محل یا به قول حقوقدانان، چک پرداخت‌نشدنی، از همان آغاز معضلی بود که خیلی زود قانونگذار را مجبور کرد برای آن چاره‌ای بیندیشد. در این سال برای صادرکننده چک بی‌محل مجازات تعیین شد که حبس و جزای نقدی برابر با یک دهم مبلغ چک بود. این قانون نسخ شده است و در حال حاضر مجازات‌های چک بلامحل در قانون صدور چک وجود دارد.

 

سال 1331- چک سند لازم‌الاجرا شد


 در این سال، مصوبه چک بی‏محل دارای 14 ماده به تصویب رسید. در این قانون برای اولین‌بار تاکید شد که چک، در حکم سند لازم‌الاجراست بدین معنی که اگرچه سند رسمی نیست، مانند اسناد رسمی از طریق ثبت اسناد و بدون مراجعه به دادگاه قابل اجراست که این موضوع مزیتی برای دارندگان چک محسوب می‌شود. مزیت لازم‌الاجرا بودن چک این امکان را به دارنده آن می­دهد که درست مانند اسناد رسمی برای اجرای آن به اداره ثبت مراجعه کند و از این طریق چک خود را وصول کند. این روش بخصوص برای کسانی که اموالی از محکوم‌علیه سراغ دارند بسیار مفید است.

 

سال 1337- محرومیت از دسته چک


مقررات مربوط به چک در سال 1337 نیز بار دیگر اصلاح شد. در این قانون بانک‏ها مکلف شدند که حساب جاری کسانی را که ظرف یک سال، سه بار چک‏ بی‏محل صادر کرده‏اند و به موجب حکم محاکم صالحه برای‏ این عمل محکوم شده‏اند، ببندند و به اسم او حساب دیگری در بانک باز نکنند. اکنون نیز چنین مجازاتی برای صادرکننده چک بی‌محل وجود دارد. اجرای این مجازات می‌تواند تاثیر زیادی در کاهش جرایم صدور چک بلامحل داشته باشد. این روزها بحث ایجاد سامانه‌ای که در آن سوابق چک‌های افراد در همه بانک‌ها در آن جمع باشد، مطرح است که کمک زیادی به اجرای این محرومیت‌های اجتماعی می‌کند.

 

سال 1344- تغییر در میزان مجازات‌ها


 در سال 1344، بار دیگر قانونی در مورد چک به تصویب رسید که چیز تازه‌ای نسبت به قوانین قبلی نداشت و تنها برای رفع برخی از مشکلات که در استفاده از چک در جامعه وجود داشت، سعی شده بود که در میزان مجازات‌ها و شدت و ضعف آنها تغییراتی ایجاد شود.

 

سال 1355- تعیین تکلیف قوانین گذشته


 بار دیگر قانونی جدید با اندکی تغییرات نسبت به قوانین قبلی به تصویب رسید و به‌جز قانون تجارت سال 1311، دیگر مقررات مربوط به چک نسخ و بی‌اعتبار شد. این قانون همچنان معتبر است؛ اما تغییرات زیادی بر آن اعمال شده است. بنابراین قوانینی که اکنون در مورد چک اجرا می‌شوند، قانون تجارت سال 1311 و قانون صدور چک سال 1355 با اصلاحات آن است. بنابراین این قانون را باید نقطه عطف دانست از این نظر که به نوعی تنقیح قوانین قبلی بود. با نسخ قوانین قبلی تکلیف شهروندان در خصوص قانون ناسخ و منسوخ مشخص شد.

 

سال 1372- اصلاحیه‌ای برای قانون قبلی


 قانون صدور چک 1355 اصلاح و اصلاحاتی که در این سال انجام شد، بسیاری از موارد قانون سال 1355 را تغییر داد. شاید بهتر بود به جای چنین اصلاحات گسترده‌ای، قانون جدیدی را درباره چک به تصویب می‌رساند؛ با این حال نه‌تنها چنین اتفاقی نیفتاد،تا امروز قانون سال 1355 چندین بار دیگر نیز اصلاح شده است؛ اما سعی در تدوین قانونی جدید نشده است.

 

سال 1376- اصلاحات مجمع تشخیص مصلحت


 در سال 1376، اصلاحات و الحاقاتی در قانون صدور چک سال 1355 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام گرفت. اصلاحاتی که در این سال انجام شد، در واقع برای پرکردن برخی خلاءها بود که در قانون هیچ اشاره‌ای به آن نشده بود. هر چند این قانون خود باعث برخی ابهامات بود که تصویب قوانین جدیدی را بعد از آن، ضروری کرد. به نظر می‌رسد با افزایش تعداد قوانین و اصلاحات متعدد بر قانون سال 1355 بار دیگر نیاز قانون جامعی که به نسخ قوانین متعدد قبلی بپردازد، لازم باشد.

 

سال 1377 - استفساریه از مجمع تشخیص مصلحت نظام


 قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک در این سال به تصویب رسید که توضیح می‌داد: خسارت‌های قابل مطالبه به جز وجه چک از صادرکننده چک بی‌محل شامل خسارات تاخیر تأدیه برمبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است. در ماده واحده مذکور مقرر شده است: منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه های وارد شده‌...» مذكور در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چك تا زمان وصول آن كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوكاله براساس تعرفه های قانونی است.

 

سال 1382- تغییرات کلی در قانون سال 1355


بار دیگر قانون صدور چک در سال 1382 اصلاح شد. در این زمان، بجز یک عنوان، چیزی از قانون صدور چک سال 1355 باقی نمانده بود؛ با وجود این باز هم قانونگذار ترجیح داد که رنج تحمل حواشی تصویب یک قانون جدید را به خود ندهد و قانون قبلی را بار دیگر اصلاح کرد. دلیل دیگری که تصویب قانون جدید را بی‌فایده می‌کرد، تلاش‌هایی بود که برای تدوین لایحه تجارت آغاز شده بود. تلاش‌هایی که هنوز که هنوز است به نتیجه نرسیده است.

 

وضعیت کنونی


 اکنون قانون تجارت سال 1311 در حال اصلاح است. با اصلاح این قانون قوانین مختلف در مورد چک، یک‌جا جمع خواهد شد و با عنوان بخش چک در قانون تجارت پیش‌بینی خواهد شد. اما اینکه در لایحه تجارت چه خوابی برای چک دیده شده است، موضوعی است که باید جداگانه بررسی شود. جای قانون جامعی در حوزه چک که قوانین ناسخ و منسوخ را در درون خود جمع کرده باشد و مشکل را حل کند خالی به نظر می‌رسد.چک در روابط مالی ما چنان نقش پررنگی ایفا می‌کند که در چند دهه گذشته بارها و بارها مجالس قانونگذاری برای آن قانون تصویب کرده‌اند. شاید مشکلاتی که چک در جامعه پیداکرده است به دلیل توجه بیش از حد به این قانون بوده است.

نوع مطلب : حقوق خصوصی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 10 مرداد 1398 12:47 ب.ظ

Awesome knowledge. Regards.
canadian government approved pharmacies canadian pharmacy king canadian medications, liraglutide online pharmacy drugs for sale in mexico online canadian pharmacies online canadian pharmacies are canadian online pharmacies safe canada drug pharmacy canadian online pharmacies reviews
پنجشنبه 30 خرداد 1398 06:44 ق.ظ

Useful material. Appreciate it.
cialis italia gratis cialis preise schweiz buy original cialis buy cialis online cheapest generic cialis tadalafil pastillas cialis y alcoho precios de cialis generico cialis farmacias guadalajara we choice free trial of cialis cialis online
چهارشنبه 29 خرداد 1398 03:54 ب.ظ

Seriously a good deal of beneficial data.
order a sample of cialis cialis usa cost cialis 05 fast cialis online cialis efficacit viagra vs cialis does cialis cause gout cialis farmacias guadalajara usa cialis online cialis wir preise
شنبه 25 خرداد 1398 04:23 ب.ظ

You said it terrifically!
rx cialis para comprar cialis 200 dollar savings card viagra cialis levitra tadalafil tablets cialis 5 mg scheda tecnica cialis prezzo di mercato cialis side effects safe dosage for cialis prezzo cialis a buon mercato tadalafil 5mg
شنبه 25 خرداد 1398 01:53 ق.ظ

Fine knowledge. Thanks.
how does cialis work cialis with 2 days delivery buy generic cialis tadalafilo cialis therapie rx cialis para comprar cialis generika cialis online nederland cialis cipla best buy prezzo di cialis in bulgaria
جمعه 24 خرداد 1398 11:37 ق.ظ

With thanks. Helpful stuff.
viagra vs cialis cialis generika in deutschland kaufen we use it cialis online store generic cialis at walmart cialis kamagra levitra cialis e hiv cialis 5mg billiger only best offers cialis use we choice free trial of cialis compare prices cialis uk
پنجشنبه 23 خرداد 1398 09:07 ب.ظ

You said that adequately!
miglior cialis generico cialis pills boards cialis tadalafil cialis 20 mg order a sample of cialis warnings for cialis does cialis cause gout acheter du cialis a geneve safe dosage for cialis cipla cialis online
دوشنبه 20 خرداد 1398 01:59 ب.ظ

Really tons of superb info.
usa cialis online achat cialis en europe only now cialis 20 mg cialis prices we use it cialis online store cialis daily cialis 100mg suppliers cialis online cialis taglich cialis 5mg prix
شنبه 18 خرداد 1398 03:00 ق.ظ

You explained this perfectly!
generic low dose cialis cialis kamagra levitra order a sample of cialis low cost cialis 20mg cialis sans ordonnance prices on cialis 10 mg 40 mg cialis what if i take generic cialis soft gels venta de cialis canada cialis taglich
پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398 06:12 ق.ظ
スーパーブランドコピー-高品質コピー-偽物通販-信用優良信頼できる
جمعه 23 فروردین 1398 04:58 ب.ظ

Kudos, A lot of facts!

drugs for sale in mexico canada online pharmacies canadian pharmacy viagra brand online pharmacies india canadian viagra aarp recommended canadian online pharmacies pharmacy canada 24 canadian pharmaceuticals online canadian online pharmacies legal rx from canada
پنجشنبه 22 فروردین 1398 03:20 ق.ظ

You actually revealed that exceptionally well.
canadian pharmacycanadian pharmacy northwest pharmacies in canada canadian pharmaceuticals online good canadian online pharmacies drugs for sale in mexico canadian medications canada medications buy aarp recommended canadian pharmacies pharmacy canada plus canadian pharmacy uk delivery
جمعه 16 آذر 1397 05:16 ق.ظ

Cheers, Very good stuff!
cialis canada on line cialis lilly tadalafi acquisto online cialis cialis baratos compran uk cialis generico online cialis uk we choice free trial of cialis calis cialis usa cost buy brand cialis cheap
پنجشنبه 15 آذر 1397 10:02 ق.ظ

Many thanks! Numerous postings.

cialis tablets for sale prices on cialis 10 mg only best offers 100mg cialis can i take cialis and ecstasy estudios de cialis genricos cialis efficacit cialis prezzo al pubblico india cialis 100mg cost when will generic cialis be available purchase once a day cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 03:32 ب.ظ

Cheers, Numerous knowledge!

cialis generika usa cialis online cialis venta a domicilio how does cialis work only best offers cialis use cialis generico postepay cialis prezzo di mercato cuanto cuesta cialis yaho cialis lilly tadalafi wow cialis tadalafil 100mg
سه شنبه 13 آذر 1397 04:09 ق.ظ

Beneficial data. With thanks.
how does cialis work cialis soft tabs for sale chinese cialis 50 mg callus best generic drugs cialis best generic drugs cialis look here cialis cheap canada does cialis cause gout cialis 200 dollar savings card where cheapest cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 03:57 ب.ظ

Truly quite a lot of superb tips.
cialis price thailand canadian cialis cialis y deporte wow cialis tadalafil 100mg cialis daily dose generic acquisto online cialis buy cialis sample pack cialis kaufen click now buy cialis brand cialis baratos compran uk
دوشنبه 12 آذر 1397 03:52 ق.ظ

You explained this very well.
cialis generisches kanada venta cialis en espaa generic cialis tadalafilo where to buy cialis in ontario cialis official site brand cialis generic cialis 20mg cialis online deutschland acheter cialis meilleur pri
یکشنبه 11 آذر 1397 03:19 ب.ظ

Thanks! I enjoy this.
where do you buy cialis cialis side effects dangers canadian discount cialis cialis venta a domicilio cialis generique how do cialis pills work cialis kaufen wo we recommend cialis best buy click here to buy cialis sialis
شنبه 10 آذر 1397 03:09 ق.ظ

You mentioned this terrifically.
low dose cialis blood pressure deutschland cialis online generico cialis mexico cost of cialis cvs comprar cialis 10 espa241a cialis with 2 days delivery link for you cialis price cialis lilly tadalafi cialis rckenschmerzen we like it cialis soft gel
جمعه 9 آذر 1397 03:52 ب.ظ

Cheers, Ample forum posts.

prices on cialis 10 mg how much does a cialis cost does cialis cause gout cialis en 24 hora sialis cilas cialis super kamagra achat cialis en suisse tadalafil 20 mg cialis preise schweiz
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:47 ق.ظ

You actually said this wonderfully!
price cialis wal mart pharmacy calis cialis tadalafil online cialis daily dose generic cialis online holland cialis authentique suisse cialis soft tabs for sale walgreens price for cialis compare prices cialis uk cialis generika in deutschland kaufen
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:17 ب.ظ

You mentioned it adequately.
cialis cuantos mg hay cialis per paypa cialis cost prix de cialis cialis flussig cilas wow look it cialis mexico generic cialis pro generic cialis in vietnam generic low dose cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:13 ق.ظ

You actually mentioned it superbly!
cialis super kamagra cialis generique cialis per paypa link for you cialis price cialis usa cost we recommend cheapest cialis cialis 5 mg effetti collateral cialis generika cialis super acti we use it 50 mg cialis dose
جمعه 20 مهر 1397 01:33 ق.ظ

Amazing content, Cheers!
levitra generic levitra buy levitra levitra 20 mg buy 10 mg levitra buy levitra 10mg levitra generic vardenafil levitra 20 mg bayer prezzo levitra 20mg
سه شنبه 10 مهر 1397 02:29 ب.ظ

Thanks! Numerous stuff.

cialis online nederland cialis generique 5 mg are there generic cialis sialis price cialis per pill bulk cialis when will generic cialis be available dosagem ideal cialis cialis lowest price prix cialis once a da
یکشنبه 8 مهر 1397 09:19 ق.ظ

Thanks a lot. A good amount of advice!

prezzo di cialis in bulgaria cialis generico lilly cialis 20mg click here to buy cialis only best offers 100mg cialis tadalafilo we choice cialis uk how to buy cialis online usa buy cialis we use it 50 mg cialis dose
شنبه 7 مهر 1397 10:06 ق.ظ

Kudos. Lots of content.

generic cialis pill online cialis price in bangalore we recommend cheapest cialis cialis generico lilly prices for cialis 50mg canadian discount cialis opinioni cialis generico cialis daily low dose cialis blood pressure cialis daily reviews
چهارشنبه 28 شهریور 1397 11:46 ب.ظ

Kudos, Quite a lot of forum posts.

generic cialis soft gels prix cialis once a da cialis australian price click here cialis daily uk cialis authentique suisse cialis 5mg we choice free trial of cialis cialis uk cialis baratos compran uk cialis sicuro in linea
سه شنبه 27 شهریور 1397 08:38 ب.ظ

You explained it exceptionally well!
wow cialis tadalafil 100mg cialis online buying cialis on internet generic cialis at the pharmacy how to purchase cialis on line cialis 5 mg only now cialis 20 mg overnight cialis tadalafil achat cialis en europe weblink price cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
وبلاگ حقوقی اعتدال
درباره وبلاگ

با سلام
هدف از ایجاد این وبلاگ،کمک به پیشبرد مباحث حقوقی و کمک به حل مشکلات جامعه امروزی ایران است.
شماره جهت مشاوره حقوقی رایگان
09372335214
ارتباطبامدیر
saeedmaadikhah@yahoo.com

مدیر وبلاگ : انجمن علمی حقوق
مطالب اخیر
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو