تبلیغات
وبلاگ حقوقی اعتدال - 10 تلاش نافرجام برای ساماندهی معضلات چک
 

گروه حقوقی- یک برگه نازک و سبک که آن را چک می‌گوییم، صاحب بیش از 10 قانون است؛چه چیزی باعث شده که چک، چنین کانون توجه باشد و هرچند سال قانون جدیدی در مورد آن وضع شود؟ منشا این موضوع را باید در رقابتی دانست که بین چک و پول درگرفته است. 

این سند، می‌خواهد هرچه بیشتر خود را به اسکناس نزدیک کند؛ اما وجود تمایزهای متعدد با پول باعث ایجاد دردسرهای زیاد برای این سند تجاری شده است. در مسیر شبیه شدن به پول، چک امتیازات متعددی کسب کرده است به صورتی که مردم بعد از پول، آن را بر هر سند تجاری دیگر ترجیح می‌دهند. سفته و برات که همتایان چک هستند، هیچ‌وقت به گرد چک هم نرسیده‌اند که برعکس، در بسیاری موارد مردم استفاده از چک را اگر چه به اشتباه، بر آن ترجیح می‌دهند. این وضع موجب شده است که سوءاستفاده‌هایی نیز از چک بشود مثل صدور چک بی‌محل. در مورد اسکناس امکان این سوءاستفاده‌ها نیست. بر این اساس هر چند سال یک بار برای اینکه چک به مسیر خود بازگردد و سوءاستفاده‌ها از آن کمتر شود، قوانین جدیدی تصویب شد و نتیجه، حجم زیادی از قوانین بود که پشت سر هم به تصویب می‌رسید. اما با وجود تصویب بیش از 10 قانون در مورد چک، هنوز که هنوز است، مشکلات مربوط به چک برطرف نشده است.

 

سال 1311- مقررات چک در قانون تجارت


در سال 1311 «قانون تجارت» تصویب شد و مقررات مربوط به چک در آن گنجانده شد. به موجب این قانون که هنوز معتبر و لازم‌الاجراست، چک نوشته‏ای‌ است که به موجب آن، صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد، مسترد یا به دیگری واگذار می‏کند. مطابق این قانون، لازم نبود حتما چک بر عهده بانک‌ها صادر شود، بلکه بر عهده اشخاص نیز می‌تواند صادر شود. چنین چکی مشمول قانون تجارت و معتبر است؛ اما مشمول امتیازات پیش‌بینی شده در قانون صدور چک نخواهد بود؛ امتیازاتی از قبیل مراجعه به اداره ثبت برای اجرای آن و... بنابراین چک در قانون سال 1311 لازم نیست حتما عهده بانک صادر شود و محال علیه آن بانک باشد بلکه هر کدام از ما می‌توانیم یک برگه کاغذ سفید برداریم و با در نظر گرفتن شرایط اساسی چک که در این قانون بیان شده است چک بنویسیم. این سند هنوز که هنوز است اعتبار دارد؛ اما حمایت‌های خاصی که در قانون صدور چک پیش‌بینی شده است در مورد این چک وجود نخواهد داشت.

 

سال 1312 - حبس و جزای نقدی برای چک بلامحل


 چک بی‌محل یا به قول حقوقدانان، چک پرداخت‌نشدنی، از همان آغاز معضلی بود که خیلی زود قانونگذار را مجبور کرد برای آن چاره‌ای بیندیشد. در این سال برای صادرکننده چک بی‌محل مجازات تعیین شد که حبس و جزای نقدی برابر با یک دهم مبلغ چک بود. این قانون نسخ شده است و در حال حاضر مجازات‌های چک بلامحل در قانون صدور چک وجود دارد.

 

سال 1331- چک سند لازم‌الاجرا شد


 در این سال، مصوبه چک بی‏محل دارای 14 ماده به تصویب رسید. در این قانون برای اولین‌بار تاکید شد که چک، در حکم سند لازم‌الاجراست بدین معنی که اگرچه سند رسمی نیست، مانند اسناد رسمی از طریق ثبت اسناد و بدون مراجعه به دادگاه قابل اجراست که این موضوع مزیتی برای دارندگان چک محسوب می‌شود. مزیت لازم‌الاجرا بودن چک این امکان را به دارنده آن می­دهد که درست مانند اسناد رسمی برای اجرای آن به اداره ثبت مراجعه کند و از این طریق چک خود را وصول کند. این روش بخصوص برای کسانی که اموالی از محکوم‌علیه سراغ دارند بسیار مفید است.

 

سال 1337- محرومیت از دسته چک


مقررات مربوط به چک در سال 1337 نیز بار دیگر اصلاح شد. در این قانون بانک‏ها مکلف شدند که حساب جاری کسانی را که ظرف یک سال، سه بار چک‏ بی‏محل صادر کرده‏اند و به موجب حکم محاکم صالحه برای‏ این عمل محکوم شده‏اند، ببندند و به اسم او حساب دیگری در بانک باز نکنند. اکنون نیز چنین مجازاتی برای صادرکننده چک بی‌محل وجود دارد. اجرای این مجازات می‌تواند تاثیر زیادی در کاهش جرایم صدور چک بلامحل داشته باشد. این روزها بحث ایجاد سامانه‌ای که در آن سوابق چک‌های افراد در همه بانک‌ها در آن جمع باشد، مطرح است که کمک زیادی به اجرای این محرومیت‌های اجتماعی می‌کند.

 

سال 1344- تغییر در میزان مجازات‌ها


 در سال 1344، بار دیگر قانونی در مورد چک به تصویب رسید که چیز تازه‌ای نسبت به قوانین قبلی نداشت و تنها برای رفع برخی از مشکلات که در استفاده از چک در جامعه وجود داشت، سعی شده بود که در میزان مجازات‌ها و شدت و ضعف آنها تغییراتی ایجاد شود.

 

سال 1355- تعیین تکلیف قوانین گذشته


 بار دیگر قانونی جدید با اندکی تغییرات نسبت به قوانین قبلی به تصویب رسید و به‌جز قانون تجارت سال 1311، دیگر مقررات مربوط به چک نسخ و بی‌اعتبار شد. این قانون همچنان معتبر است؛ اما تغییرات زیادی بر آن اعمال شده است. بنابراین قوانینی که اکنون در مورد چک اجرا می‌شوند، قانون تجارت سال 1311 و قانون صدور چک سال 1355 با اصلاحات آن است. بنابراین این قانون را باید نقطه عطف دانست از این نظر که به نوعی تنقیح قوانین قبلی بود. با نسخ قوانین قبلی تکلیف شهروندان در خصوص قانون ناسخ و منسوخ مشخص شد.

 

سال 1372- اصلاحیه‌ای برای قانون قبلی


 قانون صدور چک 1355 اصلاح و اصلاحاتی که در این سال انجام شد، بسیاری از موارد قانون سال 1355 را تغییر داد. شاید بهتر بود به جای چنین اصلاحات گسترده‌ای، قانون جدیدی را درباره چک به تصویب می‌رساند؛ با این حال نه‌تنها چنین اتفاقی نیفتاد،تا امروز قانون سال 1355 چندین بار دیگر نیز اصلاح شده است؛ اما سعی در تدوین قانونی جدید نشده است.

 

سال 1376- اصلاحات مجمع تشخیص مصلحت


 در سال 1376، اصلاحات و الحاقاتی در قانون صدور چک سال 1355 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام گرفت. اصلاحاتی که در این سال انجام شد، در واقع برای پرکردن برخی خلاءها بود که در قانون هیچ اشاره‌ای به آن نشده بود. هر چند این قانون خود باعث برخی ابهامات بود که تصویب قوانین جدیدی را بعد از آن، ضروری کرد. به نظر می‌رسد با افزایش تعداد قوانین و اصلاحات متعدد بر قانون سال 1355 بار دیگر نیاز قانون جامعی که به نسخ قوانین متعدد قبلی بپردازد، لازم باشد.

 

سال 1377 - استفساریه از مجمع تشخیص مصلحت نظام


 قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک در این سال به تصویب رسید که توضیح می‌داد: خسارت‌های قابل مطالبه به جز وجه چک از صادرکننده چک بی‌محل شامل خسارات تاخیر تأدیه برمبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است. در ماده واحده مذکور مقرر شده است: منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه های وارد شده‌...» مذكور در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چك تا زمان وصول آن كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوكاله براساس تعرفه های قانونی است.

 

سال 1382- تغییرات کلی در قانون سال 1355


بار دیگر قانون صدور چک در سال 1382 اصلاح شد. در این زمان، بجز یک عنوان، چیزی از قانون صدور چک سال 1355 باقی نمانده بود؛ با وجود این باز هم قانونگذار ترجیح داد که رنج تحمل حواشی تصویب یک قانون جدید را به خود ندهد و قانون قبلی را بار دیگر اصلاح کرد. دلیل دیگری که تصویب قانون جدید را بی‌فایده می‌کرد، تلاش‌هایی بود که برای تدوین لایحه تجارت آغاز شده بود. تلاش‌هایی که هنوز که هنوز است به نتیجه نرسیده است.

 

وضعیت کنونی


 اکنون قانون تجارت سال 1311 در حال اصلاح است. با اصلاح این قانون قوانین مختلف در مورد چک، یک‌جا جمع خواهد شد و با عنوان بخش چک در قانون تجارت پیش‌بینی خواهد شد. اما اینکه در لایحه تجارت چه خوابی برای چک دیده شده است، موضوعی است که باید جداگانه بررسی شود. جای قانون جامعی در حوزه چک که قوانین ناسخ و منسوخ را در درون خود جمع کرده باشد و مشکل را حل کند خالی به نظر می‌رسد.چک در روابط مالی ما چنان نقش پررنگی ایفا می‌کند که در چند دهه گذشته بارها و بارها مجالس قانونگذاری برای آن قانون تصویب کرده‌اند. شاید مشکلاتی که چک در جامعه پیداکرده است به دلیل توجه بیش از حد به این قانون بوده است.

نوع مطلب : حقوق خصوصی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 28 شهریور 1397 11:46 ب.ظ

Kudos, Quite a lot of forum posts.

generic cialis soft gels prix cialis once a da cialis australian price click here cialis daily uk cialis authentique suisse cialis 5mg we choice free trial of cialis cialis uk cialis baratos compran uk cialis sicuro in linea
سه شنبه 27 شهریور 1397 08:38 ب.ظ

You explained it exceptionally well!
wow cialis tadalafil 100mg cialis online buying cialis on internet generic cialis at the pharmacy how to purchase cialis on line cialis 5 mg only now cialis 20 mg overnight cialis tadalafil achat cialis en europe weblink price cialis
پنجشنبه 15 شهریور 1397 10:51 ق.ظ

Incredible many of valuable tips.
non 5 mg cialis generici only now cialis 20 mg free cialis cialis daily reviews generic cialis cialis manufacturer coupon cialis taglich effetti del cialis dosagem ideal cialis cialis free trial
چهارشنبه 14 شهریور 1397 02:29 ق.ظ

This is nicely put! !
buy viagra now canada pharmacies account buy vistagra usa canadian rxlist canadian pharmacy cialis canadian pharmacy no prescription canada medication cost buy viagra 25mg canadian prescriptions online serc 24 mg canada pharmacies
سه شنبه 13 شهریور 1397 07:44 ق.ظ

Seriously plenty of good information.
buy viagra safely viagra pharmacy prices viagra for sale buy generic viagra uk get viagra uk online viagra how to get viagra free viagra buy viagra online pharmacy viagra buy viagra buy without prescription online
دوشنبه 12 شهریور 1397 06:11 ق.ظ

With thanks. Very good information.
cialis generico postepay we choice cialis uk side effects of cialis cialis online nederland cialis generique 5 mg prices on cialis 10 mg cialis canada on line cialis tablets for sale cialis from canada cialis rezeptfrei sterreich
یکشنبه 11 شهریور 1397 03:37 ب.ظ

You actually stated that well.
il cialis quanto costa side effects for cialis safe dosage for cialis prices for cialis 50mg cialis diario compra tadalafil generic cialis vs viagra cheap cialis buy cialis sample pack acquistare cialis internet
سه شنبه 23 مرداد 1397 05:05 ق.ظ

You have made your point.
viagra to buy online how can you buy viagra online buy viagra online without rx viagra online with prescription sildenafil tablets online how to get viagra uk viagra pharmacy online viagra buy viagra get a viagra prescription online viagra for cheap prices uk cheap viagra
دوشنبه 7 خرداد 1397 07:10 ق.ظ

Wow plenty of wonderful info.
free generic cialis where to buy cialis in ontario canadian cialis cialis generico en mexico buy cialis sample pack cialis 20 mg effectiveness safe site to buy cialis online click here cialis daily uk cialis 5mg billiger cialis side effects
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 07:46 ق.ظ

Thank you! Lots of knowledge.

cialis online generic cialis review uk cialis billig click here take cialis tadalafil 10 mg are there generic cialis wow look it cialis mexico wow look it cialis mexico cialis patent expiration sublingual cialis online
جمعه 7 اردیبهشت 1397 10:11 ب.ظ

Incredible a lot of terrific info!
buying cialis on internet canada discount drugs cialis cialis mit grapefruitsaft tadalafil 5mg cialis in sconto buy cialis sample pack no prescription cialis cheap cialis usa cost enter site very cheap cialis cialis arginine interactio
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 01:11 ب.ظ

Terrific stuff, Regards!
buy viagra online cheap age to buy viagra buy viagra prescription buy canada viagra how to get viagra prescription how get viagra viagra with a prescription price on viagra generic viagra cheap online pharmacy online
شنبه 18 فروردین 1397 04:58 ق.ظ

Thank you. A lot of write ups!

cialis online deutschland costo in farmacia cialis cialis billig cialis diario compra if a woman takes a mans cialis look here cialis cheap canada cialis billig buying cialis overnight ou trouver cialis sur le net cialis baratos compran uk
دوشنبه 28 اسفند 1396 09:01 ق.ظ

You actually said that superbly.
wow cialis tadalafil 100mg cialis canada we choice free trial of cialis generic cialis at walmart we choice cialis pfizer india buying cialis on internet safe dosage for cialis best generic drugs cialis click here cialis daily uk click now buy cialis brand
جمعه 17 آذر 1396 08:23 ب.ظ
Wow! After all I got a blog from where I be able to actually take
useful information concerning my study and knowledge.
یکشنبه 26 شهریور 1396 07:16 ب.ظ
What a data of un-ambiguity and preserveness of valuable knowledge regarding unpredicted
emotions.
چهارشنبه 18 مرداد 1396 03:47 ب.ظ
Link exchange is nothing else except it is simply placing the other person's webpage link on your page at proper place and other person will
also do same in favor of you.
دوشنبه 16 مرداد 1396 12:28 ب.ظ
My partner and I absolutely love your blog and find most of your post's to be precisely what I'm
looking for. can you offer guest writers to write content for yourself?
I wouldn't mind producing a post or elaborating on most of the subjects you write about here.
Again, awesome website!
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 03:24 ب.ظ
After exploring a handful of the articles on your site, I seriously
like your technique of writing a blog. I saved it to my bookmark site list
and will be checking back soon. Please check out my website too and tell me how you feel.
دوشنبه 4 اردیبهشت 1396 02:44 ق.ظ
May I simply just say what a comfort to find someone that truly knows what they are talking about on the
web. You actually realize how to bring an issue to light and make it important.
A lot more people really need to read this and understand this side of your story.
I can't believe you aren't more popular given that you most certainly possess the
gift.
جمعه 25 فروردین 1396 06:13 ب.ظ
I was suggested this web site by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody else
know such detailed about my difficulty. You're incredible!
Thanks!
یکشنبه 20 فروردین 1396 02:01 ب.ظ
I do agree with all of the ideas you've offered on your post.
They're really convincing and can definitely work. Still, the posts are too brief for starters.
May you please extend them a little from subsequent time?
Thank you for the post.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


وبلاگ حقوقی اعتدال
درباره وبلاگ

با سلام
هدف از ایجاد این وبلاگ،کمک به پیشبرد مباحث حقوقی و کمک به حل مشکلات جامعه امروزی ایران است.
شماره جهت مشاوره حقوقی رایگان
09372335214
ارتباطبامدیر
saeedmaadikhah@yahoo.com

مدیر وبلاگ : انجمن علمی حقوق
مطالب اخیر
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :