روه حقوقی- در شرکت‌های سهامی یکی از راه‌های حفظ حقوق سهامداران نظارت دقیق بر فعالیت مدیران و پیگیری تخلفات آنهاست. در نظام حقوقی کشور ما مسئولیت‌های کیفری و مدنی برای مدیران شرکت‌ها در نظر گرفته شده است و در این میان مسئولیت مدنی مدیران انواع و اقسام مختلفی دارد. مسئولیت مدیران شرکت مسئولیت تضامنی، مشترک و... اشکال مختلف مسئولیت‌های مدنی مدیر شرکت است.اما چیزی که جای بررسی و توجه دارد نحوه طرح دعوا علیه مدیران و پیگیری مسئولیت آنهاست. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

مدیران شرکت‌ها مغز متفکر شرکت محسوب می‌شوند بنابراین باید در برابر تصمیمات خود مسئول باشند. اما اگر مدیران یا مدیرعامل از مقررات مربوط به شرکت‌های سهامی تخلف کرده باشند مثلا طرز تشکیل هیات مدیره را رعایت نکنند چه مسئولیتی در انتظار آنهاست؟ یک حقوقدان و نویسنده حوزه حقوق شرکت‌ها در پاسخ به این سوال می‌گوید: در این باره ماده ۲۷۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ راهکاری به این شرح زیر مقرر داشته است که «هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می‌شود رعایت نشود، بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذینفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلان خواهد شد».
دکتر محمدرضا پاسبان در این خصوص خاطرنشان می‌کند: عدم رعایت تشریفات تشکیل مجمع عمومی یا هیات مدیره از موارد مذکور در ماده ۲۷۰ به شمار می‌رود. ضمانت اجرای این تصمیمات در ماده ۲۷۳‌‌ همان لایحه آمده است. مطابق این ماده «در صورت صدور حکم قطعی بر بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات شرکت کسانی که مسئول بطلان هستند متضامنا مسئول خساراتی خواهند بود که از آن بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است»
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اضافه می‌کند: مقرره کلیدی دیگری که از سوی حقوقدانان کمتر مورد توجه قرار گرفته، ماده ۱۴۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ است. به موجب این ماده: «در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست، دادگاه صلاحیتدار می‌تواند به تقاضای هر ذی‌نفع هر یک از مدیران و یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحا معلول تخلفات او بوده است، منفردا یا متضامنا به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم کند».
مدیر گروه حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی اضافه می‌کند: چند نکته در مورد این ماده قابل توجه به نظر می‌رسد:
نخست آنکه، شرکت باید ورشکسته باشد یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی آن کافی برای تادیه دیونش نیست، به عبارت دیگر معلوم شود که متوقف است.
دوم آنکه، ورود مقام قضایی به قضیه تنها با درخواست هر ذی‌نفع امکان‌پذیر است؛ زیرا که مورد از موارد دخالت مدعی‌العموم نیست، به ‌ویژه آنکه مورد از وصف کیفری برخوردار نیست. مگر آنکه دادستان به تجویز بند ج ماده ۴۱۵ قانون تجارت درخواست توقف شرکت را کرده باشد.
سوم، مدیرانی که ورشکستگی شرکت یا عدم تکافوی دارایی آن برای پرداخت دیون ناشی از تخلفات آنان بوده است منفردا یا متضامنا (حسب مورد) مسئول پرداخت دیون هستند.
چهارم آنکه، این مسئولیت تا میزان دیونی که به علت کسر دارایی غیر قابل پرداخت است، خواهد بود. در حقیقت در اینجا رابطه‌ای میان میزان خسارتی که مدیران با تخلف خود وارد کرده‌اند و میزان بدهی که به علت عدم امکان پرداخت بر آنان تحمیل می‌شود، وجود ندارد.
دکتر محمدرضا پاسبان می‌گوید: این حکم در عین حال که خلاف قاعده بوده، در نوع خود مقرره‌ای مترقی به نظر می‌رسد. 
عدم رعایت مقررات شرکت سهامی
این حقوقدان مقرره دیگری که در رابطه با مسئولیت مدنی مدیران شرکت‌ها بررسی می‌کنند ماده 270 لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷، است. این ماده مقرر می‌دارد: «هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ ‌می‌شود رعایت نشود بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذی‌نفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلان خواهد داشت».
پاسبان توضیح می‌دهد: ضمانت اجرای عدم رعایت این ماده از سوی مدیران در ماده ۲۷۳ آمده که به آن اشاره شد. با این حال باید به این نکته اشاره کرد که منظور از عملیات و تصمیمات مذکور در مواد ۲۷۰ به بعد، شامل تصمیماتی است که به عنوان رکن مثلا هیات مدیره اتخاذ می‌شود و شامل اعمال حقوقی و معاملات شرکت نمی‌شود. در غیر این صورت هر معامله‌ای که به زیان شرکت باشد از سوی یکی از سهامداران شاید با تبانی با خود شرکت مخدوش و قابل ابطال دانسته شود.
ماده ۱۹ قانون صدور چک آخرین مقرره‌ای است که برای مدیران مسئولیت تضامنی قائل است. با این حال باید توجه داشت که این مقرره مانند ماده ۱۱۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ نه به مسئولیت تضامنی مدیران بلکه مدیران و شرکت نظر دارد. در مورد این مقرره نکات قابل تاملی وجود دارد که در جای خود باید به بحث گذاشته شود.

مسئولیت جبران خسارت
یک کارشناس حقوقی در بررسی مسئولیت مدنی مدیران شرکت‌ها به ماده 270 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت اشاره می‌کند و می‌گوید: در ماده ۲۷۰ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت تاکید شده است که اگر مدیران در تصمیمات و عملیات خود مقررات قانونی را رعایت نکنند هر ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه بطلان آن تصمیمات و عملیات را خواستار شود و برای جبران خسارت وارده تقاضای محکومیت تضامنی کسانی را که موجبات بطلان را فراهم ساخته‌اند، کند. 
محمد امین‌زاده خاطرنشان می‌کند: مطابق ماده ۱۴۲ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مدیران و مدیرعامل شرکت نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه یا مصوبات مجامع، بر حسب مورد‌، در مقابل شرکت یا اشخاص ثالث ذینفع منفردا یا مشترکا مسئول بوده و هر شخص زیان‌دیده برای جبران خسارت وارده می‌تواند تقاضای محکومیت آنان را از دادگاه کند. در ماده 143 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت تاکید شده است مسئولیت فردی یا تضامنی مدیران را پیش‌بینی کرده است و مقرر می‌دارد: «در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست. دادگاه صلاحیتدار می‌تواند به تقاضای هر ذی‌نفع هر یک از مدیران یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفردا یا متضامنا به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم کند.»
امین‌زاده اضافه می‌کند: در بررسی مسئولیت مدنی مدیران باید به ماده 951 و 952 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره کرد که مواد عمومی مسئولیت مدنی مدیران هستند. بنابراین مدیران ممکن است برابر اصول کلی حقوق مدنی به دلیل ارتکاب تقصیر چه به صورت تعدی و چه به صورت تفریط باشد محکوم شوند. این کارشناس حقوقی در بررسی موضوع به ماده ۳۲۸ قانون مدنی و ماده ۱ به بعد قانون مسئولیت مدنی اشاره می‌کند و می‌گوید: مدیران ممکن است از باب تسبیب به جبران زیان وارده به زیان دیده محکوم شوند.
وی با اشاره به حقوق فرانسه می‌گوید: مسئول دانستن مدیران در برابر سهامداران در جهت حمایت از حقوق آن‌ها ضرورت دارد. در حقوق فرانسه به دادگاه اجازه داده شده است هنگام تصفیه قضایی یا تصفیه اموال شرکت تصمیم بگیرد که بخشی از بدهی شرکت را از تمام یا بعضی از مدیران مطالبه کند. علاوه بر این برابر ماده ۱۸۵ قانون تصفیه قضایی بنگاه‌های تجارتی فرانسه مصوب ۱۹۸۵ دادگاه می‌تواند ورشکستگی شخصی مدیران قانونی یا عملی شرکت‌هایی را که فعالیت اقتصادی دارند، صادر کند.
بنابر آنچه گفته شد علاوه بر مسئولیت کیفری، مدیران شرکت‌های سهامی دارای مسئولیت مدنی نیز هستند و این مسئولیت در قالب‌های مختلف تضامنی، مشترک و انفرادی مطرح می‌شود. این مسایل پیش از این در سلسله گزارش‌های مسئولیت‌های مدیران شرکت‌ها بررسی شده بود. در این گزارش به بررسی موردی مواردی که موجب مسئولیت مدنی مدیران در برابر شرکت و سهامداران می‌شود پرداخته شد.


نوع مطلب : حقوق خصوصی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 3 تیر 1398 10:15 ق.ظ

Many thanks! I value it!
overnight cialis tadalafil buy cheap cialis in uk preis cialis 20mg schweiz cialis manufacturer coupon prescription doctor cialis we like it cialis price prix cialis once a da cialis para que sirve cialis 5 mg schweiz the best choice cialis woman
چهارشنبه 29 خرداد 1398 03:53 ب.ظ

Regards! Quite a lot of knowledge!

cialis prezzo al pubblico import cialis cialis billig tadalafil cialis dose 30mg generic cialis soft gels cialis arginine interactio cialis tablets australia cialis pas cher paris prix cialis once a da
سه شنبه 28 خرداد 1398 11:25 ب.ظ

Fine knowledge. Thanks!
generic cialis levitra cialis purchasing cialis pills price each how does cialis work side effects for cialis cialis generisches kanada click here take cialis cialis generika in deutschland kaufen cialis 5 mg scheda tecnica cialis for bph
دوشنبه 27 خرداد 1398 10:04 ق.ظ

Helpful content. With thanks.
tadalafil buy original cialis cialis professional yohimbe comprar cialis 10 espa241a we recommend cialis best buy price cialis wal mart pharmacy weblink price cialis buy cialis online nz cialis rezeptfrei sterreich can i take cialis and ecstasy
یکشنبه 26 خرداد 1398 08:33 ب.ظ

Seriously loads of helpful material!
cialis soft tabs for sale cialis preise schweiz warnings for cialis buy cialis sample pack cialis tadalafil online cialis 5 mg effetti collateral cialis prezzo in linea basso we choice cialis pfizer india weblink price cialis venta cialis en espaa
شنبه 25 خرداد 1398 10:24 ب.ظ
Thanks for one's marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you happen to be a great author.I will always bookmark your blog and definitely will come
back someday. I want to encourage you to definitely continue your great work, have
a nice day!
web page web page
پنجشنبه 23 خرداد 1398 08:04 ق.ظ

Cheers, I enjoy this.
cialis therapie free cialis cialis professional yohimbe cialis en 24 hora low cost cialis 20mg best generic drugs cialis cialis soft tabs for sale estudios de cialis genricos brand cialis generic discount cialis
یکشنبه 19 خرداد 1398 07:51 ق.ظ

Truly loads of terrific information.
cialis 5mg india cialis 100mg cost cialis dosage amounts buy cialis online cheapest deutschland cialis online venta de cialis canada cialis australia org cuanto cuesta cialis yaho cialis reviews 5 mg cialis coupon printable
چهارشنبه 28 فروردین 1398 03:19 ق.ظ
コピーブランド財布代引き:ルイヴィトン財布コピー,エルメスブランドコピー財布,シャネルコピー財布,グッチコピーブランド財布など.
چهارشنبه 28 فروردین 1398 03:18 ق.ظ
ルイヴィトンコピー,エルメスコピー,シャネル コピーについての商品を提供します。品質が完璧で、購入
چهارشنبه 28 فروردین 1398 03:18 ق.ظ
スーパーコピーブランド
پنجشنبه 22 فروردین 1398 03:17 ق.ظ

Nicely put. Many thanks.
canadian prescriptions online serc 24 mg canadian discount pharmacies in canada canadian medications online buy viagrow canada vagra canadian medications, liraglutide top rated canadian pharmacies online canadian pharcharmy online24 global pharmacy canada canadian drugstore
شنبه 17 فروردین 1398 10:28 ق.ظ
ブランドバッグ コピー,スーパーコピーバッグ激安通販
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:01 ب.ظ

Thanks, An abundance of facts!

cialis cuantos mg hay pastillas cialis y alcoho interactions for cialis prix cialis once a da price cialis best cialis bula cialis efficacit cialis rezeptfrei acheter cialis kamagra only best offers 100mg cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:34 ق.ظ

Nicely put, Thank you!
viagra cialis levitra we recommend cheapest cialis interactions for cialis cialis kaufen cialis coupon callus buying cialis on internet buy original cialis cialis price in bangalore cialis dosage recommendations
سه شنبه 13 آذر 1397 04:08 ق.ظ

Nicely expressed of course. .
import cialis cost of cialis per pill does cialis cause gout look here cialis order on line cialis daily dose generic cialis cost buy name brand cialis on line 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis online deutschland cialis generico
دوشنبه 12 آذر 1397 03:56 ب.ظ

You said that effectively!
we use it 50 mg cialis dose achat cialis en itali cipla cialis online buy cialis online legal canada discount drugs cialis cialis generico online viagra cialis levitra cialis kamagra levitra cialis prezzo al pubblico cialis coupons
دوشنبه 12 آذر 1397 03:52 ق.ظ

Many thanks! Numerous knowledge!

enter site very cheap cialis cialis rezeptfrei cialis rckenschmerzen generic cialis pro cialis et insomni cialis coupons printable cialis purchasing online cialis female cialis no prescription prix cialis once a da
یکشنبه 11 آذر 1397 03:32 ق.ظ

Awesome data. Thanks.
cialis 20 mg click here cialis daily uk where cheapest cialis dose size of cialis tadalafilo cialis generico online cialis daily cialis diario compra how to buy cialis online usa cialis name brand cheap
شنبه 10 آذر 1397 03:57 ب.ظ

Nicely put, Cheers!
the best choice cialis woman estudios de cialis genricos cialis tablets for sale cialis pas cher paris cialis generico lilly india cialis 100mg cost cialis patent expiration buying cialis on internet does cialis cause gout cialis 5 effetti collaterali
شنبه 10 آذر 1397 03:08 ق.ظ

Nicely put, Appreciate it.
when will generic cialis be available cialis 100 mg 30 tablet order a sample of cialis generic cialis soft gels low cost cialis 20mg cialis y deporte viagra vs cialis vs levitra cialis sale online cialis super kamagra discount cialis
جمعه 9 آذر 1397 03:52 ب.ظ

Wow a good deal of useful data!
prezzo di cialis in bulgaria miglior cialis generico brand cialis nl cialis uk next day acheter du cialis a geneve how does cialis work cialis manufacturer coupon weblink price cialis cialis super kamagra cialis canada
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:43 ب.ظ

Appreciate it! Ample knowledge!

viagra or cialis if a woman takes a mans cialis estudios de cialis genricos cilas rezeptfrei cialis apotheke cialis 20mg buying cialis in colombia cialis generico milano cialis online holland deutschland cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:46 ق.ظ

Thanks a lot, Numerous content!

cialis 5 mg effetti collateral american pharmacy cialis cialis italia gratis cialis uk cialis daily reviews click now cialis from canada we choice cialis uk buy cheap cialis in uk wow cialis 20 cialis tablets australia
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:17 ب.ظ

You have made your point.
buy name brand cialis on line free generic cialis cialis alternative comprar cialis 10 espa241a cialis dosage cialis 5mg billiger cialis generico en mexico viagra vs cialis cialis y deporte generic cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:13 ق.ظ

Fantastic data. Thanks!
usa cialis online are there generic cialis how to buy cialis online usa cialis generico postepay cialis tadalafil online cialis 5mg billiger look here cialis order on line cialis with 2 days delivery cialis generico in farmacia look here cialis cheap canada
سه شنبه 10 مهر 1397 02:25 ب.ظ

Nicely expressed truly. .
canadian drugs generic cialis how does cialis work we choice cialis pfizer india if a woman takes a mans cialis cialis price in bangalore cialis sans ordonnance cialis online deutschland cialis generico milano cialis 20 mg best price cialis 100 mg 30 tablet
شنبه 31 شهریور 1397 10:58 ب.ظ

Superb write ups, Many thanks!
canadian drugs canada online pharmacies for men canadian online pharmacies rated drugs for sale on internet trust pharmacy canada canada online pharmacies reviews buy viagra usa trust pharmacy of canada global pharmacy canada drugs for sale
چهارشنبه 28 شهریور 1397 11:44 ب.ظ

Wow many of awesome data.
cialis patent expiration cialis 5 effetti collaterali order generic cialis online achat cialis en itali we choice cialis uk comprar cialis navarr canada discount drugs cialis cialis 30 day trial coupon cialis dose 30mg we choice cialis uk
سه شنبه 27 شهریور 1397 08:37 ب.ظ

You said it very well.!
cialis rezeptfrei sterreich buying brand cialis online viagra vs cialis vs levitra cialis 5 mg schweiz cialis name brand cheap usa cialis online cialis tadalafil online buying brand cialis online enter site very cheap cialis cialis kaufen
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
وبلاگ حقوقی اعتدال
درباره وبلاگ

با سلام
هدف از ایجاد این وبلاگ،کمک به پیشبرد مباحث حقوقی و کمک به حل مشکلات جامعه امروزی ایران است.
شماره جهت مشاوره حقوقی رایگان
09372335214
ارتباطبامدیر
saeedmaadikhah@yahoo.com

مدیر وبلاگ : انجمن علمی حقوق
مطالب اخیر
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic